Waar u was: Gewis/Kalenderlijst
Beste leden van GEWIS,

Het bestuur van GEWIS biedt u hierbij het 2e deel van het programma van het verenigingsjaar 2006-2007 aan.

Datum: dinsdag 16 januari 2007.
Onderdeel: Dr. M. Versluis, medewerker van “Vloeistoffysica” van TNW van de UT, geeft een presentatie over “Belcapriolen”.\\
Onderwerp: Hij won kortgeleden een Amerikaanse prijs voor een video over het onderzoek aan “springende” shampoo… Samen met collega’s publiceerde hij ook ander onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van camera’s, die een miljoen maal sneller beelden kunnen opnemen dan een standaard camera. Spreker heeft beloofd zich te beperken tot “enige” Natuurkunde, maar leden van GEWIS kunnen alleen al genieten van een boeiend verhaal met interessante beelden.
Plaats: Boerderij Bosch.
Aanvang: 14.30 uur. Koffie of thee van GEWIS in de pauze.
Datum: dinsdag 30 januari 2007.
Onderdeel: Bingo middag, verzorgd door ons lid mevr. L. Terpstra met enige technische hulp.

Aanvang en plaats: 14.30 uur in Boerderij Bosch op de UT. In vrband met het kopen van de Bingokaart(en) wordt men verzocht vanaf 14.10 uur binnen te komen in de zaal. De opbrengst van de Bingo is bestemd voor een goed doel. De kosten bedragen € 2,50 per kaart. Andere kosten: Koffie of thee van GEWIS in de pauze. Andere verteringen (voor zover beschik-baar in de Boerderij) zijn voor eigen rekening en volgens de geldige prijslijst.

Datum: dinsdag 6 februari 2007.
Onderdeel: Bezoek aan Twente TechniekMuseum Heim in Hengelo.
Beschrijving: GEWIS was voor de eerste keer in Heim op 24 november 1987 met prof. Breedveld als evenementen coórdinator, Het museum aan de Bornestraat 7 was duidelijk nog in opbouw met producten van grote industrieën in Twente als Stork, Heemaf, Signaal, Philips, ed.

Op 24 november 1997 waren we er weer, nu met een totaal andere inrichting, Vooral t.b.v. scholen waren er allerlei experimenten zelf te doen in navolging van het Evoluon in Eindhoven. Ondertussen is Heim na een lange aanloopperiode verhuisd naar de Industriestraat 9 (de oude Wilhelminaschool van Stork, dus aan de achterkant van het station van Hengelo) en totaal veranderd van aanzien en inhoud. GEWIS kan één en ander zelf vaststellen tijdens dit bezoek. Wie minder interesse heeft in de functionele ontwikkeling en de productie van (onderdelen van) stoommachines, schakelkasten, radarinstallaties, ed. kan die middag kennis nemen op de thema-tentoonstelling “Industrieële Fotografie” van het motto “Kunst kijkt anders naar techniek” via de ogen van mevr. Irene Beunders.

Aanvang: Laten we om 14.30 uur verzamelen bij de ingang van museum Heim. Om 14.00 uur zullen één of meer auto’s vertrekken van het bekende punt bij de Supermarkt op de UT.
Kosten: Voor 65+ers bedragen de entreekosten € 2,25 per persoon. Een groepskorting is voor die prijs niet meer mogelijk, maar de meeste Gewissers zullen aan dit kriterium voldoen.
Datum: dinsdag 20 februari 2007.
Onderdeel: Alsnog de lezing van prof. Mr. J.Th.P.M. Troch, oud-directeur bij Grolsch en thans buitengewoon hoogleraar op de UT.
Onderwerp: “Een Vlaming in Nederland”, waarbij duidelijk uit eigen ervaringen wordt geput.\\

Door een essentieel misverstand kon de lezing op 21 november ‘06 niet doorgaan. Tijd om de (vaste) bezoekers van GEWIS nog te waarschuwen was er niet (meer).
Plaats: Boerderij Bosch.
Aanvang: 14.30 uur. Koffie of thee van GEWIS in de pauze.

Datum: dinsdag 6 maart 2007.
Onderdeel: Lezing door mevr. Irene Sloet, kunsthistorica, uit Hengelo.
Toelichting: In onderling overleg zal zij het hebben over “Hommage aan Karel Appel, in vergelijking met Cobra”. Een en ander wordt duidelijk onderbouwd met haar dia’s.
Plaats: Boerderij Bosch.
Aanvang: 14.30 uur. Koffie of thee van GEWIS in de pauze.

6e LUSTRUM VAN GEWIS dinsdag 20 maart 2007

Datum: dinsdag 3 april 2007.
Onderdeel: Inleiding door mevr. Drs. H.A.T. Miedema, medewerker Technische NatuurWetenschappen, over “Technische Geneeskunde, unieke opleiding aan de UT”.
Toelichting: De ontvangst, uiterlijk 14.30 uur, is in de Noordhorst (de Noordvleugel van het Gebouw voor Werktuigbouwkunde, zoals dat vroeger heette) in eerste instantie in de Conferentie-kamer, geschikt voor 40 personen. Zij zal zelf daar een toelichting geven over de huidige opleiding, waarna de aanwezigen zelf aan de slag gaan in het Laboratorium met virtuele (dus op de compu-ter) bezigheden in de geneeskunde (operaties?). Na het bezoek wordt geen diploma uitgereikt …
Aanmelding: In verband met de organisatie van dit bezoek lijkt het nodig, dat u zich aanmeldt voor

donderdag 29 maart 2007 bij De Bruin [tel. (053-) 4,351,384; bij voorkeur ’s ochtends]. Als u. aan- gemeld, ziet aankomen, dat u niet mee kunt doen, meldt u dat dan ook aan De Bruin, opdat een ander van de wachtlijst mee kan gaan.

Datum: dinsdag 17 april 2007.
Toelichting: Boerderij Bosch is op deze middag niet beschikbaar voor GEWIS (alleen),

De UT-Kring viert nl. die middag zelf het 100-jarig bestaan van Boerderij Bosch met een programma, waaraan ook de GEWIS-leden kunnen deelnemen: enkele onderhoudende evenementen, het gezellig samenzijn, een receptie met een hapje en een drankje. Meer details over het programma zijn te lezen in het UT-Bulletin, dat u binnenkort wordt toegezonden.
Aanvang: Boerderij Bosch is open vanaf 15.00 uur.

Datum: dinsdag 1 mei 2007.
Onderdeel: Voorjaarswandeling van GEWIS.
Beschrijving: Op 3 mei 2005 viel de wandeling over het Landgoed Lonnekerberg letterlijk in (stromend) water. We willen het nóg eens proberen …

1. Vanuit Oldenzaal: volg de weg Oldenzaal-Lonneker-Enschede (N733) en sla rechtsaf de Oude Deventerweg, richting Vliegveld, in. Na ongeveer 500 m is rechts de hellende Bergweg, direct na de beruchte (munitie)vijvers. Parkeer op die Bergweg aan het begin de auto of de fiets aan één kant van de weg. 2. Vanuit Hengelo, Almelo, Delden: verlaat de A1, richting Dld., bij de afslag Deurningen/ Weerselo en sla “boven” rechtsaf of kom vanuit Hengelo via de oude weg naar Oldenzaal. Sla bij wegrestaurant Frans op den Bult rechtsaf. Volg deze Weerseloseweg kilometers lang tot aan de wegwijzer “Vliegveld” en sla daar linksaf. Na 1½ km, bij de 2e aanwijzer “Vliegveld” linksaf. Bij de ingang van het vliegveld gaat de Oude Deventerweg scherp rechtsaf. Na enkele km zijn daar links de (munitie)vijvers. Sla linksaf de Bergweg in om daar te parkeren. 3. Vanuit Enschede - West kan men op de Deurningerstraat (op de grens van de bebouwing en de gemeente) rechtsaf de Braakweg in gaan. Na enkele km recht de Vliegveldweg over-steken. Bij de aanwijzer ‘Vliegveld” recht oversteken en het einde van route 2 volgen.

Verzamelen: Laten we om 14.45 uur verzamelen op de Bergweg. Deze keer is er geen service-dienst vanaf de UT. Probeer te poolen met andere “vaste” Gewissers uit de buurt,

Duur van de wandeling: In GEWIS-tempo wordt de duur van de wandeling geschat op 5 kwar-tier. In het algemeen is de route goed begaanbaar, maar goede wandelschoenen en een plu zijn geen overdaad.

Nazit: Na afloop van de wandeling kan de nazit worden gehouden in Rest. Savenije, Dorps-

straat 149 in het hart van Lonneker. De nazit is voor eigen rekening.

Datum: dinsdag 15 mei 2007 Dagtocht van GEWIS
Programma: Op de ALV van GEWIS van 17 oktober 2006 is vrij duidelijk gekozen voor een busreis naar de Betuwe, een vaartocht over de Linge en een bezoek aan Leerdam. Deze reis bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Vertrek om 8.00 uur per 87-persoons touringcar vanaf de Faculty Club op de UT.
  • Om de dag goed te besteden rijden we van 8.00 – 10.00 uur over bekende snelwegen A35/ A1/ A50/ A12 en E50 richting ’s Hertogenbosch om bij afslag 32 af te slaan naar Erichem voor een stop in Restaurant “’t Klokhuis” met 2x koffie en 1x gebak.
  • Van 11.00-11.30 uur wordt gereden van Erichem naar Leerdam.
  • Van 12.00-14.00 uur maken we een 2 uur durende vaartocht over de Linge met aan boord het gebruik van een “varende” koffietafel.
  • Van 14.00-16.00 uur wordt een bezoek gebracht aan het Glascentrum met een doorlopende show van (kunst)glasblazen en is er nog wat vrije tijd voor een bezoek aan Leerdam zelf.
  • Van 16.00 – 18.30 uur rijden we toeristisch door de Betuwe naar Veenendaal, over de Veluwe naar Hoenderlo en over de A1 terug naar de UT.
  • Vanaf 18.45 uur is het diner in de Faculty Club, ter afsluiting van dit verenigingsjaar.
Vertrek: Uiterlijk 8.00 uur vertrekt de dubbeldekker van Arke-Tad vanaf het parkeerterrein van de Faculty Club, Boerderijweg op de UT, gebouwen-aanduiding 42 en 43. We komen daar

’s avonds ook weer terug.
Kosten: De kosten voor deze hele dag bedragen € 25,== per persoon. Introductie bij deze dagtocht is niet toegestaan.
Aanmelding: De busgrootte (87 personen) bepaalt het aantal deelnemers! Als u op grond van bovenstaande beschrijving mee wilt gaan, meldt u zich dan aan met het opgave-strookje (zie uw brief) bij dhr. K.A. de Jonge, Bolhaarslaan 60, 7522 CX ENSCHEDE en wel vóór 1 mei ’07.
Gelijktijdige betaling van de verschuldigde kosten aan “UT-Kring/ GEWIS te Enschede”

  • op girorekening 21.57.694 met vermelding “Dagtocht GEWIS 2007” is vereist.

De volgorde van binnenkomst van de opgave strookjes bepaalt of u mee kan of niet. Zodra het aantal deelnemers de 87 personen heeft bereikt worden de volgende aanmeldingen op een wachtlijst genoteerd, waaruit zal worden geput bij afmeldingen. Mocht u vóór 12 mei ’07 zien aankomen, dat u niet mee kunt gaan (al of niet op de wachtlijst) laat het dan telefonisch weten bij dhr. De Jonge [tel. (053-) 4.351.349], opdat een ander mee kan gaan.

StyleOptions=om het uiterlijk te wijzigen!

Voor menu-punten winking smiley